U nás pro Vás: teplo - horko - relax

Zateplovací nátěr

Zde vyjmenováváme jen několik málo možností využití materiálu TEMP - COAT:

 • Potrubí
 • Klimatizační systémy
 • Vnitřní stěny letadel
 • Střechy hangárů
 • Dolní část mostů (snižuje promrzání)
 • Horní část střech budov
 • Pokrytí vnitřní části autobusu, motorové části a střechy
 • Průmyslové mrazící přístroje / zmrazovače
 • Vlnité horní části střech
 • Strojovna horkého olejového potrubí
 • Hydranty
 • Vnější části přepážek, ohrádek a přístřešků
 • Střechy a stěny garáží
 • Vnější strana lodí
 • Vnitřní stěny starých budov
 • Stěny obytných místností
 • Střechy obytných budov
 • Kovové střechy
 • Vojenské konstrukce
 • Střechy pojízdních zmrazovačů
 • Střechy trajlerů
 • Nádrže na dusík
 • Ropovod – nadzemní i podzemní
 • Ropovod na mořském dně
 • Potrubí pro přečerpávání kyslíku
 • Střechy kormidelen
 • Parovody
 • Cisterny na pitnou vodu
 • Odrazové stěny ve slévárnách oceli
 • Střechy pojízdních televizních a radiostanic
 • Taškové střechy
 • Potrubí požární soustavy (pro zamezení kondenzaci)
 • Armatury, ventily, zásuvky
 • Výměníky tepla
 • Ventilační systémy
 • Roury s teplou a studenou vodou (pro prevenci kondenzace)
 • Nahřívač vody
 • Dolní vnější část nízkopodlažních dopravních prostředků

TEMP - COAT 101 - použití v tepelné energetice

Schopnost TEMP - COAT 101 účinkovat za vysokých teplot spolu s jeho výbornou přilnavostí k prakticky jakékoli látce z něj čini nezaměnitelnou součást tepelně izolačního a hydro izolačního pokrytí především v tepelné energetice. Navíc díky možnosti aplikovat TEMP - COAT pomocí štětce či rozstřikovače je možno jej užít i v těžce dostupných místech.


Na rozdíl od tzv. „obalových“ izolačních systému konzervuje TEMP - COAT 101 neodstraněnou korozi, čímž se eliminuje možnost vzniku koroze na již nátěrem pokrytém povrchu.

Potrubí centrálního zásobování teplou vodou (150-70°С), teplota povrchu + 35°С

Úspory nákladů

 1. Nižší náklady na práci a kratší čas potřebný na aplikaci díky lehkosti materiálu a jednoduchosti zacházení s ním
 2. Snížení nákladů na opravu po vypršení záruční lhůty bez nutnosti odstranění staré izolace
 3. Snížení nákladů na udržení tepelné energie v potrubích, parních kotlích, atd. díky významným tepelně izolačním vlastnostem TEMP - COAT a rovněž díky plné izolaci potrubí, párových kotlů, atd. a to i na těžko dostupných místech
 4. Možnost nanášení TEMP - COAT bezprostředně na horký povrch bez nutnosti přerušení činnosti dané tepelné sítě či párového kotle
 5. Snížení nákladů na montáž tepelné izolace při použití TEMP - COAT díky omezení technologických operací, spojených se zateplováním potrubí atd.
 6. Konkurenceschopná cena TEMP - COAT ve srovnání s obyčejnými izolačními systémy, s ohledem na náklady na aplikace a údržbu

Využití

 • Ventilační systémy
 • Potrubí tepelných systémů
 • Roury s teplou a studenou vodou (pro prevenci kondenzace)
 • Tepelný výměník, nahřívač vody, horké chemicky mísitelné nádoby
 • Nádrže na vodu, dusík nebo benzín
 • Kotle na vodní páru, ropovody nadzemní i podzemní
 • Parovody, plynovody, bojlery
 • Chladící  boxy, hydranty
 • Potrubí na přečerpávání kyslíku

 

TEMP - COAT - použití v dopravních prostředcích

Díky svým výjimečným vlastnostem a možnosti aplikace na nejhůře dostupných místech, má TEMP - COAT širokou využitelnost i v oblasti dopravních prostředků. Z důvodů vysoce prokazatelných tepelně-izolačních vlastností, se výrobek používá zejména pro udržení mikroklimatu uvnitř dopravních prostředků, rovněž jako ochrana proti tvorbě vodního kondenzátu.

 

Thermal-Tec se používá pro tepelnou izolaci dopravních prostředků, a to hned v několika směrech:

Střecha

Nátěr TEMP - COAT o tloušťce 0.5mm aplikovaný na střechu dopravního prostředku dokáže podstatně zamezit pronikání slunečního tepla dovnitř a umožňuje zlepšení mikroklimatu uvnitř kontejneru při okolní teplotě od –25°C do +50°C.

Vnitřní bednění

Lemování vnitřních stěn, podlahy a stropu dopravních prostředků výrobkem TEMP - COATposkytuje akustické výhody a současně odstraňuje a zamezuje korozi samotného krytu a spár. Navíc, vrstva TEMP - COAT, která je nanesená uvnitř dopravního prostředku, nejen zamezuje pronikání tepla dovnitř, ale i odstraňuje kondenzaci a vznik vlhka.

Strojovna

TEMP - COAT se může použít nejen jako ochrana před pronikáním tepla od pracujících strojů ve strojovně, ale i bezprostředně nanášet na jakýkoli výfukový systém.

Dolní vnější část nízkopodlažních dopravních prostředků

Aplikace dvou vrstev TEMP - COAT na dolní vnější část nízkopodlažních dopravních prostředků nahradí použití klasických izolačních materiálů, používání kterých v tomto případě se stává nemožné kvůli nedostatku prostoru. TEMP - COAT takto zabrání vzniku náledí na podlažích tramvaje a autobusů v zimním období.

Akustické výhody

Vrstva tepelně izolačního přípravku TEMP - COAT, nanesená bezprostředně na vnitřní část dopravního prostředku, dokáže významně omezit hladinu hluku, vznikající prácí motoru a pronikajícího do interiéru s přepravovanými osobami.

Použití:

 • Izolace vnitřních částí a střechy dopravních prostředků
 • Kontejnery určené pro železniční, mořskou a nákladní přepravu
 • Vnitřní stěny vagónů
 • Železniční cisterny
 • Paluby a vnitřní části lodních těles
 • Vnitřní stěny trupu letadel
 • Chladící  box

 

TEMP - COAT ( Thermal - Tec ) - certifikáty a osvědčení

Proč natírat a až potom izolovat?

Na  vyžádání  Vám  zašleme  certifikáty  na  materiál  TEMP - COAT:

 

 • Prohlášení o shodě
 • Certifikát výrobku ZÚS
 • Protokol o výsledku certifikace výrobku
 • Stavební osvědčení
 • Bezpečnostní list
webdnes.cz
©2009, BOBORO